Nejste přihlášeni. Přihlásit se.
PEVEKO - výrobce elektromagnetických ventilů a regulační techniky

Kvalita

Kvalita dodávaných produktů a služeb je zajištěna uceleným systémem řízení jakosti na všech úrovních procesu realizace zakázky. Všechny činnosti probíhají v souladu s požadavky zákazníka a normy ISO 9001.

Základní aplikované principy zajištění kvality:

  • Zapojení všech pracovníků firmy do kontroly jakosti
  • Zodpovědný a pravidelně školený personál
  • Kontrola systému nezávislými organizacemi a zákaznickými audity
  • Systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001
  • Pravidelné interní audity
  • Moderní zkušební zařízení

Dokladem vysoké úrovně kvality dodávaných produktů je dlouholetá spolupráce se světovými koncerny Honeywell, Parker, Danfoss Turbocore a dalšími. Více zde

Ekologie

Zaměstnanci firmy se hlásí k zásadám trvale udržitelného rozvoje, programu a zavazují se plnit následující body environmentální politiky:

Plnit požadavky platné legislativy, související s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou, je minimálním cílem.
Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí.
Snižovat znečišťování životního prostředí a zlepšovat pracovní prostředí při podnikatelských činnostech.
Vyvíjet výrobky s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí ve výrobním procesu i v následném užití, uplatňovat maloodpadové technologie.
Při výběru dodavatelů zohledňovat jejich vztah k životnímu prostředí.

Vedení Peveko, spol. s.r.o., si uvědomuje prioritní význam kvality, proto stanovuje následující politiku kvality.

Copyright ©2001-2019 PEVEKO s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Design a tvorba Michal Pavlásek